Jedinečný projekt GREEN SENIOR

 

ZDRAVÍ NÁS BAVÍ

GREEN SENIOR je vyvíjen ve spolupráci s odborníky z oblasti fyzioterapie, rehabilitace a medicíny.

GREEN SENIOR je cvičení, které vás nebude bolet

Využití prostoru

Ve všech oblastech nabízíme komplexní řešení prostoru. Dětských hřišť je už mnoho postaveno, ale zejména ve veřejném prostoru jako jsou např. městské parky, stezky, odpočinkové a relaxační plochy cítíme velkou absenci možnosti rozvíjení kondice a pohybu u seniorů.

Jedinečný projekt

Firma Green engineering s.r.o. se zaměřila ve spolupráci s českým výrobcem hřišť a venkovního fitness na kategorii seniorů a vyvíjí fitness program GREEN SENIOR.

Pevné zdraví a mysl

Základem konceptu GREEN SENIOR jsou cvičební stanice sestavené ze sedmi cvičebních prvků, které jako celek nabízejí a učí seniory cvičení, které se stane radostí a nemusí bolet. Naopak může pomoci udržet zdraví a mysl na výborné úrovni a tím rozvíjet sebevědomí.

Cvičení bez námahy

Cvičební stanice jsou protipólem doposud nabízených seniorských hřišť, která jsou ve většině případů modifikované posilovací stroje. Na rozdíl od takto koncipovaných hřišť GREEN SENIOR rozvíjí aktivně dovednosti, které patří k seniorskému věku nad 60 let. To rozvíjí výbornou ideu – pokusit se i lidi starší a často se zdravotním omezením přivést k pohybu a sportování.

Založeno na denních úkonech

Základem cvičení jsou běžné životní úkony (přechod vozovky, jízda v dopravních prostředcích, pohyb po schodech, vstávání ze židle, zvedání předmětů, aj.) a z nich vyplývající pohyby (chůze, rotace trupu, pohyby paží a rukou, jemná motorika, aj.), které lidé v tomto věku vykonávají s větší obtížností.

Jednoduché použití

Cvičení je bez stresu z neznalosti fungování mechaniky nějakého stroje a uživatelé cvičí nenásilně během vykonávání jiných činností. Informační cedulky srozumitelně a názorně přibližují konkrétní cvičení tak, že ani laik nemusí přemýšlet, jak má cvik provádět.

KONDIČNÍ AREÁL PRO SENIORY

Kondiční areál pro seniory je navržen tak, aby umožňoval kondiční a rehabilitační cvičení pro uživatele se začínajícími až pokročilými pohybovými omezeními a potížemi. Je určen jak pro cvičení pod odborným vedením fyzioterapeuta, tak i pro samostatné cvičení formou názorných návodů umístěných u jednotlivých cvičebních pozic. Ty poskytují prostor pro komplexní procvičení a posílení všech částí těla, procvičení koordinace a jemné motoriky.

Konstrukčně je zařízení navrženo tak, aby bylo co nejjednodušší, robustní, s důrazem na funkčnost (půdorys hřiště). Materiálové pojetí vychází také z účelovosti - použity nerezové ocelové trubky v partiích k uchopení a žárově pozinkované pochozí ocelové díly v místech styku s terénem. Estetické hledisko se odráží v masivních lepených modřínových stojnách, které dodávají příjemný dojem přírodního materiálu.,

Lavice
Lavice

Procvičování sedu a vstávání s i bez podpory rukou, procvičování břišního svalstva, protahování zádového svalstva.

Kladina
Kladina

Procvičování rovnováhy při chůzi po kladině oběma i jednou nohou, koordinační cvičení rovnováhy se zapojením rukou při vedení kruhů na kladině.

Zvlněné madlo s kruhy
Zvlněné madlo s kruhy

Procvičování ramen a zádového svalstva vedením kruhů jednou i oběma rukama, symetrická i asymetrická koordinace rukou. Zvukový vjem chyby při zavadění kovových kruhů o vodící trubku.

Zvlněné tyče s kruhy
Zvlněné tyče s kruhy

Posilování a uvolňování svalstva ramen a paží, koordinace rukou, protahování prsního svalstva. Vedení kruhů jednou i oběma rukama, symetrická i asymetrická koordinace rukou. Zvukový vjem chyby při zavadění kovových kruhů o vodící trubku.

Zábradlí protahovací
Zábradlí protahovací

Procvičování a protahování nohou na nízkých žebřinách, bederní cvičení na zábradlích dvou výšek, posilování zádového svalstva.

Plošina s madlem
Plošina s madlem

Cvičení chůze a nohou na nerovné ploše - nácvik výstupu a sestupu schodu, protahování zkrácených šlach a zpevňování kotníků, koordinace a jistota při chůzi.

Spinální rameno
Spinální rameno

Procvičování a protahování páteře, ramenních kloubů a krku rotačním kontrolovaným pohybem.

Posturomed s žebřinami
Posturomed s žebřinami

Procvičování stability na pohyblivé plošině - posturomedu, procvičování a posilování svalových řetězců, rovnání páteře a správného držení těla.

Smyslové zahrady pro domy se seniory a domovy se zvláštním režimem zejména s klienty s Alzheimrovou chorobou

Účel smyslových zahrad

Zahrady jsou tu pro lidi. Zahrada by měla nabízet různé prostory, které jsou odlišné tak jako lidé, kteří ji navštěvují.
Smyslové zahrady plní zejména funkce:
- relaxační
- estetické
- odpočinkové
- společenské

Zahradní terapie

Ve smyslových zahradách jsou využívány speciální zvukové a vodní prvky, rostliny s výraznou vůní, zvýšené záhony, tzv. nekonečné cesty a řada dalších prvků.
Zahrady nabízejí prostor pro zahradní terapii s proškoleným personálem.

Jedinečný projekt

Firma GREEN ENGINEERING se zaměřuje na řešení venkovního prostoru v zařízeních se seniory a domovy se zvláštním režimem, kde se nachází klienti trpící Alzheimrovou chorobou nebo obdobným onemocněním.

Využití prostoru

Prostor Vaší zahrady dokážeme optimálně využít se zachováním všech základních principů smyslových zahrad a to zejména:
- bezbariérovost
- přehlednost
- princip nekonečných cest
- ohraničení prostoru
- odpočinkové zóny
- orientační prvky

5 smyslů

Prvky smyslových zahrad oslovují všechny základní lidské smysly.
- sluch
- zrak
- hmat
- chuť
- čich

Jednoduché použití

Prvky zahrady jsou vždy navrženy s ohledem na specifika zařízení a potřeby klientů. Lidé s demencí potřebují zahradu stejně tak, jako lidé zdraví.

LÉTY PROVĚŘENÉ ZKUŠENOSTI

Firma Green engineering s. r. o. byla založena roku 2008 se zaměřením na komplexní nabídku v oblastech:
- Zahradní a krajinářská architektura
- Koupací jezírka a biobazény
- Zahradní svítidla dot-spot
- Dětská a senior hřiště

Působíme výhradně na českém trhu, naše aktivity směřujeme do sektorů:
- Privátní (zejména soukromé zahrady)
- Veřejný (obce, města, státní správa,nemocnice, zařízení pro seniory aj.)
- Firemní (administrativní budovy, výrobní objekty aj.)

Aktuální nabídka prvků + ceník

Naši odbornící pro Váš projekt.

Potřebujete dodatečné informace?

Neváhejte se nás na cokoliv zeptat. Zašlete email na adresu info@green-senior.cz nebo nám zavolete 723 015 944.

Váš dotaz byl odeslán. Budeme se snažit co nejrychleji zodpovědět Váš dotaz.

Někde se stala chyba, Váš dotaz nebyl odeslán.

Projekty společnosti Green Engineering s.r.o.

Green Engineering
Green Hřiště
Green Senior